بروزرسانی: 30-10-1402
شهری

 

                              سر فصل و چارت دروس

  برنامه 4 ترمی کارشناسی ارشد_شهري ورودی 1400 به بعد  
............... جغرافيا و برنامه ريزي شهري مقطع ارشد گرايش آمايش شهري ورودی های 1400 به بعد  
 
  ارشد شهری 4 گرایش ۹۷ به بعد (۱)                   ارشد شهری 4 گرایش ۹۷ به بعد (۲)  ​  
 
 
  چارت ارشد شهری ۹۷ به بعد  
 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با جغرافیا

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-