بروزرسانی: 15-12-1402
آزمایشگاه برنامه ریزی شهری

نوع آزمایشگاه:   مکان:علوم اجتماعی - طبقه اول

  نام شماره تماس ایمیل
کارشناس آزمایشگاه دکتر اکبر حسین زاده و خانم دکتر قمر عباسی 4203 4295 Hossienzadeh@gmail.com
معرفی

کارگاه برنامه ریزی شهری 

این کارگاه محل برگزاری بسیاری از دروس کلاسیک و پایه جغرافیایی محسوب می گردد. اساتید و کارشناسان در این کارگاه دروسی را تدریس می نمایند که منجر به یادگیری روش ها و فنونی چون نقشه خوانی، کارتوگرافی و نقشه کشی، تفسیر عکس های هوایی، کارهای عملی هیدرولوژی، تهیه و تفسیر نقشه های ژئوموفولوژی و نقشه های موضوعی و نقشه برداری می گردد. در این کارگاه تعداد زیادی عکس هوایی چندین نقشه توپوگرافی و نقشه های موضوعی با مقیاس های مختلف نگهداری می شود.

زمینه های فعالیت

برنامه‌ریزی شهری شامل تکنیک‌هایی همچون: پیش‌بینی رشد جمعیت، منطقه‌بندی، نقشه‌برداری جغرافیایی و آنالیز آن، تحلیل فضای پارک خودروها، بررسی تأمین آب، شناسایی الگوها و مسیرهای حمل و نقل، تشخیص میزان تقاضای تأمین غذا، تخصیص خدمات بهداشتی و اجتماعی و تحلیل تأثیر استفاده از زمین می‌باشد.

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه     

9ع9خهع


ارتباط با جغرافیا

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-