بروزرسانی: 30-10-1402
روستایی


                سر فصل و چارت دروس  

              سرفصل دروس جغرافيا_و_برنامه_ريزي_روستايي_مقطع_ارشد_در_سه_گراي 1400 به بعد
... ارشد_روستايي ورودی 1400 به بعد
 
  ارشد 96روستایی
 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با جغرافیا

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-