بروزرسانی: 30-10-1402
دکتری اقلیم ( آب و هوا)

                                   سر فصل و چارت دروس

               سرفصل دروس آب_و_هواشناسي_مقطع_دکتري 1400 به بعد 
... چارت دروس دکتري_اقليم ورودی 1400 به بعد
 
  چارت دکتری اقلیم
 
  دکتری آب و هواشناسی 97  به بعد
 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با جغرافیا

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-