مدیر گروه جغرافیا

دکتر مسعود جلالی

رشته تحصیلی:جغرافیا

پست الکترونیک: [at]znu.ac.ir     

تلفن: 4201 3305 024

فکس: 0


ارتباط با جغرافیا

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-