بروزرسانی: 6-8-1402
دروس

                                            سر فصل و چارت دروس

               برنامه ترمي کارشناسی رشته آب و هواشناسی
... برنامه ترمی کارشناسی رشته برنامه ریزی روستایی
 
  برنامه ترمي کارشناسی رشته برنامه ریزی شهری
 
  برنامه ترمي کارشناسی رشته ژئومورفولوژی
 
  سرفصل دروس کارشناسی 

 

                                           امور آموزشی دانشجویان کارشناسی

                     نمونه فرم پروژه (کارشناسی )  
  آئين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته (PDF )

 

 

بازدید امروز: 2


ارتباط با جغرافیا

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-