بروزرسانی: 13-6-1402
کمیته های تخصصی

 

کمیته تخصصی جغرافیای طبیعی (آب و هواشناسی)            کمیته تخصصی جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)      
نام نام خانوادگی نام نام خانوادگی
دکتر سید حسین میرموسوی دکتر رضا خوشرفتار
دکتر عبدا... فرجی دکتر غلام حسن جعفری
دکتر حسین عساکره دکتر غلام حسن جعفری
دکتر محسن احد نژاد دکتر محسن احدنژاد
 
   
   
کمیته تخصصی برنامه ریزی روستایی  کمیته تخصصی برنامه ریزی شهری    
     نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
دکتر رامین کیامهر دکتر محسن احدنژاد
دکتر محسن احدنژاد دکتر محسن کلانتری
  دکتر اکبر اصغری زمانی
   
   
   
کمیته تخصصی برنامه ریزی روستایی  کارشناسان آموزشی گروه                       
نام و نام خانوادگی نام و نام خانوادگی
دکتر بهروز محمدی یگانه مهندس اکبر حسین زاده
دکتر منبژه احمدی مهندس قمر عباسی
دکتر حسین فراهانی  
دکتر محسن احدنژاد  
دکتر جمشید عینالی  
                       

بازدید امروز: 2


ارتباط با جغرافیا

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-